Menü
Menü
TEKLİF FORMU

Listenizde ürün bulunmuyor

Geri Dön

Kişisel Verileri Koruma Kanunu


KVKK AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından,
Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, Şirketimiz tarafından
sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş
stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme
ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere
gerekli çalışmaların yürütülmesi üzere kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak
ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel
hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel
verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz,
kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak
erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin
etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
KVKK’nın 11. Maddesi gereği Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; işlenip
işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun
kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar
çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. kişilere yapılan işlemlerin
bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. KVKK’nın 13.
maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi,
yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle
şirketimize iletebilirsiniz.

KVKK AÇIK RIZA METNİ

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamındaki haklarım konusunda açıkça
bilgilendirildim ve sitenizi kullanmam halinde başta kimlik, iletişim, alışveriş (alışveriş tarihi,
zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli vs.) bilgilerim olmak üzere ilgili tüm kişisel
verilerimin kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, paylaşılmasına açıkça rıza verdiğimi
kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.

2024 YILI

KATALOGGÖRÜNTÜLE

BASKI FİYAT LİSTESİİNDİR


Asya Promosyon © 2024